Våra byråer

Anhöriga till den som avlidit har ofta svårt att agera rationellt. Att få hjälp av en begravningsbyrå som kan sin sak, är därför av största vikt. Bästa sättet att försäkra sig om detta är att kontrollera att begravningsbyrån är auktoriserad.  Auktorisationen är garantin för att du får rätt hjälp i en situation när du verkligen behöver det. Björkdahls Begravningsbyrå är en av Sveriges 400 auktoriserade begravningsbyråer.

Skäl att anlita en auktoriserad begravningsbyrå

De flesta anlitar en auktoriserad begravningsbyrå för den trygghet det innebär. Man vet då att byrån är underställd Sveriges Begravningsbyråers Förbunds stränga regler när det gäller prisinformation, tystnadsplikt, etik, arbetsmetoder och utbildning samt hantering av reklamationsärenden och mycket mer. En auktoriserad byrå är heller inte dyrare än vad de icke-auktoriserade är. Tvärtom, enligt de undersökningar som branschen själv gör då och då.

Auktorisationen är en garanti för att ni får rätt hjälp

Om man anlitar en auktoriserad begravningsbyrå kan man vara säker på att bli seriöst behandlad. Byrån är underställd en mängd krav som ger de efterlevande den trygghet man vill ha. Bland annat skall byrån ge tydlig prisinformation. Vid beställningen lämnas alltid en dokumentation över allt som man kommit överens om inklusive prisuppgift. De efterlevande kan därför i lugn och ro hemma gå igenom allt igen. Som kund får man information om vilka möjligheter som finns att göra förändringar i begravningsuppdraget i samråd med begravningsbyrån.

Skulle man mot förmodan ändå ha något att erinra mot efter begravningen, är det viktigt att känna till att en auktoriserad begravningsbyrå rättar sig efter Sveriges Begravningsbyråers Förbunds (SBFs) egen reklamationsnämnd vars krav på byrån är mycket höga.

 

Vad krävs för att bli auktoriserad?

För att bli en auktoriserad begravningsbyrå krävs att varje medarbetare genomgår den omfattande auktorisationsutbildning som utarbetats av Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Du kan se vår auktorisation som en extra trygghet - en försäkran om att du får rätt hjälp och att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa tänkbara sätt. När det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation är du garanterad att vi följer auktorisationens stränga regler.

Vill du veta mer om auktorisationskraven?

Vill du ha ytterligare information om alla de krav som ställs på oss som auktoriserad begravningsbyrå går du enklast in på www.begravningar.se