Testamente

Det finns flera skäl till varför det kan vara lämpligt att upprätta ett testamente. Exempelvis:

  • Testamentera till make eller sambo

  • Göra bröstarvingars arv till enskild egendom

  • Testamentera till en eller några av många arvingar

  • Testamentera till någon som annars ej är arvsberättigad

  • Testamentera till en fond, förening eller samfund

För att vara säker på att testamentet uppfyller alla formkrav bör man anlita en sakkunnig person vid upprättandet. Det sker alltför ofta att testamenten blir ogiltiga på grund av felaktigheter vid upprättandet eller att de är otydliga så att tvister uppstår kring tolkningen av testamentet.

Bevakning och förvaring av testamente

Ett testamente är en värdehandling och bör förvaras på säker plats. Man kan anta att det är många testamenten som ej kommer fram. Hos oss har ni möjlighet att förvara testamentet i original samt att det bevakas så att det med säkerhet kommer fram efter ett dödsfall. Detta till en engångskostnad av 750 kronor. Jämför med cirka 400 kronor per år för ett bankfack/servicefack.