Bossgårds Begravningsbyrå

En del av Westergrens Begravningsbyråer

Beställ begravning här

0121-102 01

 

Besöksadress

Prästgatan 6,
614 30 Söderköping

E-post: info@bossgards.se

Vi som jobbar här

Tomas Svensson

Verksamhetsledare begravning

Norrköping, Söderköping och Finspång

Begravningsrådgivare

0121-102 01

tomas@timglaset.se

 

 

Historia

År 1876 startades C F Karlssons Likkist- och Möbelfabrik i kvarteret Bossgård. Kisttillverkningen övergick så småningom till begravningsbyråverksamhet vilket bedrevs i kombination med möbelförsäljning fram till slutat av 1980-talet. Under några år i början av 1990-talet fanns Bossgårds Begravningsbyrå paralellt med Bossgårds El och lampor. Försäljning och kontor har funnits i den nuvarande byggnaden sedan den byggdes 1901. Någon gång i mitten av 1900-talet kom Edit Arvidsson att överta verksamheten och dottern Ragna övertog rörelsen i början av 1970-talet. 1999 överläts firman till barnbarnet Tomas Svensson. Ragna fanns kvar i verksamheten fram till 2002. Ägandet av företaget övergick 2005 till Josephine och Per Westergren med Tomas som ansvarig för kontoret i Söderköping.

Sedan 2008 ingår Bossgårds Begravningsbyrå i det som vi nu kallar Westergrens Begravningsbyråer. Byråer med sammanlagt sju kontor i mellersta och östra Östergötland. Samtliga dessa byråer ägs av familjen Josephine och Per Westergren, som är den fjärde generationen verksamma inom begravningsbranschen. Genom ett omfattande samarbete inom denna grupp av begravningsbyråer, kan vi erbjudande begravningstjänster och juridiska tjänster med mycket stora fördelar för våra kunder.