Begravningsceremonin

Begravningsceremoni enligt Svenska kyrkans ordning

 • Ingångsmusik

 • Solosång eller instrumentalmusik (valfritt)

 • Psalm

 • Griftetal - överlåtelse - Bön

 • Psalm (valfritt)

 • Begravningsbön

 • Fader vår

 • Psalm

 • Avskedstagande (vid kremationsbegravning)

 • Solosång eller instrumentalmusik (valfritt)

 • Utgångsmusik

Vid jordbegravning kan avskedstagandet antingen ske i kyrkan eller ute vid graven, det är beroende på om anhöriga vill närvara vid gravsättningen.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar. Vi på begravningsbyrån kan ge förslag på borgerliga begravningsförrättare (officianter).

Musik – en viktig del av ceremonien

Musik är ofta ett viktigt inslag i begravningsceremonin. Vi på begravningsbyrån vidarebefordrar dina önskemål till, eller skapar direktkontakt med, organister och eventuella solister inför begravningen. Eventuella psalmer bestäms oftast i samråd med officianten.

Vår representant ansvarar för att allt fungerar

Vår representant finns på plats i god tid före begravningsceremonin och ansvarar för att lokalen är iordninggjord, blommor utplacerade och för att samordna programmet med övriga medverkande som officianten, organisten, vaktmästaren m.fl. Representanten sammanställer ett minnesalbum som skickas till anhörig ungefär en vecka efter begravningen. Detta minnesalbum innehåller information om begravningsakten, en blomsterförteckning samt fotografier.