Begravningsceremoni

Begravningsceremoni enligt Svenska kyrkans ordning

 • Ingångsmusik

 • Solosång eller instrumentalmusik (valfritt)

 • Psalm

 • Griftetal - överlåtelse - Bön

 • Psalm (valfritt)

 • Begravningsbön

 • Fader vår

 • Psalm

 • Avskedstagande (vid kremationsbegravning)

 • Solosång eller instrumentalmusik (valfritt)

 • Utgångsmusik

Vid jordbegravning kan avskedstagandet antingen ske i kyrkan eller ute vid graven, beroende på om anhöriga vill närvara vid gravsättningen.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar.