Begravning

Vår viktigaste uppgift är att ge dig rätt hjälp till rätt pris oavsett om det gäller en enkel eller en mer påkostad begravning. Tillsammans arrangerar vi en begravning enligt dina personliga önskemål. Som auktoriserad begravningsbyrå och en del av Westergrens Begravningsbyråer erbjuder vi dig vår samlade kunskap och erfarenhet. Vi är också lite personligare med ett engagemang utöver det vanliga.

Begravning

PDF - Prislista (öppnas i nytt fönster)

”Prislista” visar grundarvodet för vår hjälp i samband med begravning.

PDF – Prisexempel (öppnas i nytt fönster)

"Prisexempel" visar hur kostnaden kan påverkas av olika önskemål. 
Detta är inte fasta paketpriser.

 

Vad kostar en begravning?

En begravning kostar vanligen mellan 19 000 kr och 30 000 kr. Då ingår t ex kista, kistdekoration, vissa nödvändiga transporter och bärare, dödsannons, ceremoni samt en enklare förtäring vid minnesstund och begravningsbyråns arbetskostnader. Kostnaden kan variera beroende på begravningsuppdragets omfattning.

Kostnad för gravsten och bouppteckning tillkommer

En gravsten kostar från ca 7 000 kr och uppåt och en bouppteckning brukar kosta från ca 6 700.

Vad kan påverka priset för begravningen?

  • Priset varierar oftast beroende på följande faktorer:

  • Om det krävs flera eller långa transporter

  • Dödsannonsens storlek och om man annonserar i flera tidningar

  • Om man önskar sång- eller musiksolister eller kanske en orkester

  • Om begravningen sker i annan församling än hemförsamlingen.

  • Hur många gäster man bjuder och vad man bjuder på

  • Om man väljer en familjegravplats eller endast minneslund.

  • Om personen ej är folkbokförd i Sverige

  • Eventuellt officiantarvode

Om man bara väljer en enkel kista och transporten till närmaste krematorium utan någon begravningsakt stannar kostnaderna på ca 9 990 kr. Nödvändiga handlingar och begravningsbyråns arbetskostnad ingår. Någon övre prisgräns för vad en begravning kan kosta finns egentligen inte.

Vem betalar begravningen?

Kostnaderna för begravningen tas normalt ur dödsboet, inte från de efterlevande. Om det saknas tillgångar i dödsboet kan de efterlevande ansöka om bidrag från kommunen. Kostnader för gravplats, kremation, ceremonilokal, vissa transporter samt lokal för visning av avliden är redan betalda genom begravningsavgiften som tas ut via skattsedeln.

Vilken begravningsbyrå ska man välja?

Många tror att begravningsbyråernas priser skiljer sig mycket åt. Det är fel eftersom många priser över huvud taget inte bestäms av byrån. Det är utlägg och förmedlade tjänster för dödsboets räkning. Exempel på kostnader som är samma oavsett vilken byrå man väljer är för dödsannonsen, blommorna, förtäringen på minnesstunden efteråt, solister, församlingens eller kyrkogårdsförvaltningens avgifter osv.

De flesta väljer därför den begravningsbyrå de får mest förtroende för.